We Serve

Lions Club Geraardsbergen

Bier- en wijnverkoop →

t.e.m. 30 november 2023

We Serve

Sinds meer dan 50 jaar stelt Lions Club Geraardsbergen zich ten dienste van de lokale gemeenschap in het Geraardsbergse. Onze club verstrekt rechtstreekse steun aan een brede waaier van goede werken, organisaties, verenigingen en groepen van medeburgers voor wie een beetje extra steun een wereld van verschil kan betekenen. Dit alles is slechts mogelijk dankzij de belangeloze inzet van onze leden en onze sponsors.

Het devies van Lions is WE SERVE. Onder dit motto gaat de essentie schuil van wat Lionisme betekent voor onze leden. Lionsleden beschouwen het als een voorrecht ten dienste te kunnen staan van het maatschappelijke middenveld en waar mogelijk, mee te helpen om de meest dringende noden te lenigen.

Onze club is slechts één van de 46.000 clubs die wereldwijd, samen met hun in totaal 1.35 miljoen leden, het leed helpen verzachten van hen die iets minder bevoorecht zijn dan de meesten onder ons.  In België zijn er meer dan 7500 leden, verdeeld over 283 clubs, samen gegroepeerd in the Multiple District 112.