Sinds meer dan 50 jaar stelt Lionsclub Geraardsbergen zich ten dienste van de lokale gemeenschap in het Geraardsbergse. Onze club verstrekt rechtstreekse steun aan een brede waaier van goede werken, organisaties, verenigingen en groepen van medeburgers voor wie een beetje extra steun een wereld van verschil kan betekenen.  Dit alles is slechts mogelijk dankzij de belangeloze inzet van onze leden en onze sponsors.

Het devies van Lions is WE SERVE.  Onder dit motto gaat de essentie schuil van wat Lionisme betekent voor onze leden.  Lionsleden beschouwen het als een voorrecht ten dienste te kunnen staan van het maatschappelijke middenveld en waar mogelijk, mee te helpen om de meest dringende noden te lenigen.

Onze club is slechts één van de 46.000 clubs die wereldwijd, samen met hun in totaal 1.35 miljoen leden, het leed helpen verzachten van hen die iets minder bevoorecht zijn dan de meesten onder ons.  Meer over Lions International is beschikbaar op hhtp://www.lionsclubs.org/EN/about-lions/index.php

In 2007 riep de Financial Times, naar aanleiding van een wereldwijde studie, Lionsclub International uit tot beste NGO ter wereld, vooral omwille van de transparantie van haar activiteiten.

In België zijn er meer dan 7500 leden, verdeeld over 283 clubs, samen gegroepeerd in the Multiple District 112.  Alle informatie over de werking van Lions België vindt u op hhtp://www.lionsinternational.be/cms/nl_NL/md-112.html

Onze funding

Koken kost geld en dus is het zaak voor onze club om de benodigde fondsen te verzamelen ten einde onze sociale projecten te kunnen financieren.  In hoofdzaak zijn er twee bronnen waaruit wij putten.

Vooreerst organiseren wij regelmatig evenementen waarvan de opbengst integraal gaat naar onze goede doelen.  Daarnaast ontvangen wij ook giften van sponsors, meestal ter gelegenheid van een van de evenementen die wij organiseren.

We schonken een koelwagen aan "'t Komisjken"

Juni 2022

Het OCMW Geraardsbergen bouwde tijdens de coronaperiode de voedselherdeelwinkel ’t Komisjken van Wijkcentrum De Poort verder uit in de voormalige sporthal De Kriebel. Met supermarkten in de regio alsook de vroegmarkt werden afspraken gemaakt om voedseloverschotten op te halen en te herverdelen aan de meest kwetsbaren.

Volgens de medewerkers van ’t Komisjken bereikt men op deze wijze 300 gezinnen in Geraardsbergen. Door het groeiend aantal werd aan Lionsclub Geraardsbergen een vraag tot steun gericht. ’t Komisjken zocht fondsen voor de aankoop van een koelwagen alsook vrijwilligers voor de ophaling van de producten bij de supermarkten.  Onze club kon zich volledig vinden in dit mooie lokale project en besliste een koelwagen te schenken en medewerking te verlenen bij de ophaling via een WhatsApp groep.

Voorzitter van dit comité dr. Stefaan Vandamme :

“Deze vraag past volledig in de doelstellingen van onze Lions Club Geraardsbergen en onze community service. Geen individueel belang wordt beoogd. We organiseren lokaal diverse acties om fondsen te werven en steunen hiermee de gemeenschap om lokale noden te lenigen.”

De andere leden van het comité Rurik Van Landuyt en Frank Pieters bevestigen :

“Deze schenking voldoet niet alleen aan ons motto “We Serve”, maar tegelijk ook aan het jaarthema van armoedebestrijding. Deze actie houdt niet enkel materiële hulp in met de schenking van de noodzakelijke koelwagen, doch ook een persoonlijke inzet van de Lionsleden, die zich als vrijwilligers inschrijven voor de ophaling van de producten in de supermarkten.”

Schommelstoel voor OZC Viane

December 2021

Het OZC te Viane biedt zorg en ondersteuning aan personen met een verstandelijke beperking. Bij deze intensieve ondersteuning horen ook fysieke ervaringen zowel individueel als in groep. Na overleg met het OZC kochten wij een rolstoelschommel. Op die wijze kunnen ook mensen met een beperking de sensatie van beweging en wind door de haren ervaren.  Op 3/12/21, met een vertraging van meer dan anderhalf jaar ten gevolge van de pandemie, organiseerde het OZC een bedankmoment voor onze club . Het weer die dag liet niet toe om bewoners de schommel te zien gebruiken maar de talrijke foto’s genomen tijdens de zomermaanden toonden de meerwaarde van de schommel voor de instelling aan. Drie jaar na de schenking van de tuinbanken waren de Lionsleden opnieuw trots om een steentje te mogen bijdragen in de levenskwaliteit van deze uitzonderlijke mensen.

Wedstrijd Vredesposter

juni 2021

Naar jaarlijkse traditie werd de tekenwedstrijd “Vredesposter” georganiseerd voor de leerlingen van het 6de leerjaar van de scholen van Groot-Geraardsbergen en Brakel. De scholen, de leraars en hun leerlingen gingen aan de slag zonder geklaag over Corona. Het werd weer een succes, dit jaar ook op het vlak van originaliteit en kwaliteit van de tekeningen. Niet eenvoudig, maar toch leuk voor een jury om dit te evalueren. Voor elke klas werden twee winnaars aangeduid, die een prijs ontvangen van 30 (1ste) en 20 euro (2de).

Deelnemende klassen en winnaars

De Winnende tekeningen

Kerstpakketten vervullen bittere noodzaak

December 2020

De vaststelling dat steeds meer mensen een beroep doen op de Voedselbanken is voor zover nodig een illustratie van het feit dat ook in het als rijk beschouwde Vlaanderen steeds meer gezinnen moeite hebben om rond te komen.  Sinds vele jaren heeft Lionsclub Geraardsbergen die realiteit onderkend. Met onze verdeling van voedselpakketten in de kerstperiode brachten wij dit jaar weer een genstertje extra blijdschap bij meer dan 100 gezinnen en bij de medewerkers van De Poort. Wij danken ook STOP Armoede voor hun medewerking.

Kerstsfeer in OZC Viane dankzij onze huiskunstenaar

December 2020

Om hun tehuis wat extra kerstsfeer te bezorgen deed OZC Viane een oproep om mee te werken aan het beschilderen van vensters met kersttaferelen. Onze huiskunstenaar Luc Govaert, een begenadigd karikutarist, meldde zich present en zette zijn beste beentje voor. Uiteraard mocht het resultaat zoals steeds worden gezien. Knappe prestatie Luc!

Sportmateriaal voor jeugd Atletiek Club Geraardsbergen

September 2020

Onze club heeft dankzij het ons ontvallen clublid en Geraardsbergs sporticoon Jacques Vuylsteke een mooie jarenlange traditie om jeugdsportclubs te ondersteunen met het schenken van sportmateriaal.  Als serviceclub hechten we groot belang aan de sportieve ontwikkeling van de jeugd en hebben we groot respect voor wie dagelijks met de jeugd actief is.

In samenspraak met het dynamische jeugdbestuur en de trainers van Atletiek Club Geraardsbergen, kochten de Lions voor 2500 euro aan nieuw sportmateriaal dat volledig bestemd is voor de jeugdploegen van de Geraardsbergse atletiekclub.

Bijna 200 leerlingen namen deel aan de wedstrijd Vredesposter!

Mei-juni 2020

Naar jaarlijkse traditie richt Lionsclub België een tekenwedstrijd in waarbij leerlingen uit het 6de leerjaar hun talent kunnen demonstreren. Het is telkens de bedoeling een "Vredesposter" te ontwerpen.

We konden ons verheugen op de deelname van 8 scholen uit Brakel en Geraardsbergen, goed voor 14 klassen en 195 leerlingen. Ook BSBO-school “De Drempel” was weer van de partij en zorgde hierdoor voor een mooi voorbeeld van inclusie. Echter, het coronavirus sloeg toe, waardoor ons evaluatieteam niet in staat was om tijdig laureaten te selecteren die dan konden meedingen op Lionsdistrict-niveau.  Wat later dan voorzien en gehoopt ging een het evaluatieteam aan de slag met het doel alsnog vóór einde juni de tekeningen en de voorziene prijzen aan de scholen terug te bezorgen, hetgeen lukte!. Alleen jammer dat we dit niet zoals steeds konden doen in de klas. 

Maar, alles bij elkaar… einde goed, al goed en alle scholen en leerlingen zeer tevreden gezien de uitzonderlijke omstandigheden. We duimen nu reeds voor een post-Corona editie in 2021!

Lionisme in Coronatijden

April 2020

Het universeel Lionsdevies indachtig, ‘We Serve’, zijn de Lionsclubs van België in deze moeilijke tijden in actie getreden.

Vooreerst werd een Nationaal Fonds opgericht om financieel tegemoet te komen aan onmiddellijke noden. Dit Fonds groeit door bijdragen van alle Belgische clubs en leden elke dag (Actie Covid-19, BE12 3630 1354 6492 Humanitair Fonds Lions Clubs International MD112 Belgium). 

Er werd een bestelling geplaatst van €150.000 voor 60.000 FFP2 mondmaskers en voor 16.500 FFP1 mondmaskers, en dit bij een Chinees bedrijf geleid door een Belg wiens echtgenote Lion in China is.  Ook Lionsclub Geraardsbergen levert hierin haar bijdrage. Deze mondmaskers zullen verdeeld worden waar, volgens Lions die in de zorgsector werken, de hoogste nood heerst. 

Verder heeft Lionsclub Geraardsbergen lokaal de handen uit de mouwen gestoken en de geldbeugel geopend. We zorgden onder meer voor:

- Vervaardiging en verstrekken van mondmaskers aan gezondheidswerkers (door leden die zich van hun creatiefste zijde lieten zien)

- Verstrekken van ontsmettingsproducten en handcrèmes aan het ASZ en thuisverpleging Hunnegem

- Steun aan “De Poort” en zijn bedeling van voedselpakketten ter waarde van €2000

- Steun aan een project voor een waarde van €2500 ten bate van kwetsbare jongeren, gevangen in een dikwijls moeilijke thuissituatie, via gezinsondersteuners met pakketten met educatieve inhoud, spelletjes en attenties 

- Een "paasattentie" voor alle afdelingen van het ASZ en voor de thuisverplegers van Hunnegem, een categorie die ook dagelijks in de Corona-vuurlinie staat.

Waar een nood is is een Lion.

LEO-club Geraardsbergen is vertrokken!

In de Lions-wereld is er uiteraard ook plaats voor jongeren die zich willen engageren ten bate van mensen die een ruggensteuntje kunnen gebruiken.  Deze jongerenafdeling, om het maar zo te noemen, heet LEO.  Op 16 november werd onze LEO-club gecharterd in het Geraardsbergse stadhuis, met andere woorden, zij maken nu officieel deel uit van de grote Lions International familie.  Vijftien meisjes en jongens (en hopelijk weldra nog een paar meer) zullen vanaf nu het serviceclub gebeuren van onze stad verrijken met hun eigen insteek en enthousiasme.  Wij Lions wensen hen een vruchtbare reis.

Lions Dine and Dance editie 2019 was een voltreffer!

Onze club investeert jaarlijks duizenden euro's in lokale sociale projecten.  Uiteraard vereist dit voldoende funding ten einde dit op een duurzame wijze te kunnen doen.  Daartoe organiseren wij jaarlijks een groot feest, Dine and Dance genaamd.  Dit jaar mochten we op zaterdag 19 oktober 430 gasten verwelkomen in De Spiraal.  Na het uitstekende driegangenmenu was het tijd om onze dancingshoes aan te trekken en de benen uit te slaan op de dansvloer. Rond halfvier was de laatste dans gepleegd (neen, niet door Anja) en mochten een paar dapperen beginnen aan de opruiming en opkuis (een mens moet er iets voor over hebben hé!).

Een dikke merci aan alle gasten, van wie het grootste deel "habitués", om ons weer hun steun te verlenen.  We kijken al uit naar de volgende editie.

33ste Wedstrijd Tweede Taal "Jordaan De Keyser"'

Voor de 33stekeer werd de “Wedstrijd 2de taal Jordaan De Keyser” georganiseerd. Deze wedstrijd organiseren we samen met Lionsclub Lessines-Ath.  Dit jaar vond de wedstrijd plaats in het schitterende domein “Collège de la Berlière” in Houtaing. Niettegenstaande de het thuisvoordeel voor onze Waalse vrienden waren de Vlaamse deelnemers dubbel in aantal aanwezig. De 20 deelnemers dienden een opstel te maken zonder gebruik van woordenboek of sociale media, naar keuze omtrent:

- de gevolgen van de Brexit op hun persoonlijk leven

- organisatie van klimaatbetogingen binnen de schooluren

- de wereldwijde impact van de branden in het Amazonewoud

Na het schriftelijk gedeelte volgde er een mondeling gedeelte waarbij de clubleden in gesprek gingen met de deelnemers. De wedstrijd verliep op een hoog niveau en op de aansluitende proclamatie kregen alle deelnemers hun welverdiende prijs.

Voor de Vlamingen won Cauwelier Camille van het St. Catharinacollege en ging een speciale prijs naar Amien Lieven van het KA Geraardsbergen. Bij de Waalse leerlingen was Grodent Stéphane van het Collège La Berlière de beste en ging een speciale prijs naar Lambert Morgane van dezelfde school.

In het slotwoord onderstreepte voorzitter Gino Van Nieuwenhove het belang van talenkennis, hierbij bijgetreden door zijn collega van LC Lessines-Ath en de burgemeester van Ath, eveneens een Lionslid.

We blikken opnieuw terug op een zeer vriendschappelijke en constructieve samenwerking tussen onze beide Lionsclubs, die het belang van de tweede taal verder wensen te benadrukken.

Inhuldiging van de Hartstarter (AED) Middenschool Geraardsbergen

Dinsdagavond bereikte de fundraising van het vzw HeartSaver AED Schoolproject voor de Middenschool Geraardsbergen zijn hoogtepunt met de inhuldiging van de Hartstarter (AED).
De Lionsclub Geraardsbergen was hoofdsponsor van dit project.   Dankzij de Lions en een aantal medesponsors hangt er aan de gevel van de Middenschool opnieuw een AED.  

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator.  Dit toestel helpt bij de reanimatie van een slachtoffer door elektrische schokken aan het hart toe te dienen bij levensbedreigende hartritmestoornissen.   Dankzij de gesproken instructies is het makkelijk te bedienen.   

Hopelijk kunnen hiermee in de toekomst mensenlevens  worden gered.   Dit initiatief weerspiegelt ten volle waarvoor Lions staan… We serve!

Locatie AED Middenschool:   Begijnhofkaai, centrum Geraardsbergen ( www.stayingalive.org

Basketbaljeugd in een nieuwe outfit

Naar aloude traditie steunt Lions Geraardsbergen de jeugd van lokale sportclubs.   Sporten houdt de jeugd gezond en speelt een belangrijke rol in hun vorming en ontwikkeling van sociale vaardigheden.De basketbalclub Wezen-Vrienden U12 ontving een nieuwe sportuitrusting met de hulp van Lionsclub Geraardsbergen. We wensen hun verder nog veel succes tijdens dit seizoen!

Een snoezelruimte voor De Kleppe

Sinds meerdere jaren is De Kleppe een sleutelproject voor onze club. De Kleppe profileert zich als een organisatie voor sociaal zorgtoerisme in het hart van de Vlaamse Ardennen (Everbeek). Het biedt de mogelijkheid tot korte vakanties en ééndags-belevingstoerisme. Deelnemers aan een zorgvakantie en een belevingsdag weten zich erkend in hun eigenheid, mét hun beperkingen en hun noden aan ondersteuning waarin wordt voorzien. Meerdere realisaties ter verbetering van de infrastructuur werden in de voorbije jaren door onze club mee gefinancierd. Onze meeste recente bijdrage (samen met Kiwanis Zottegem) is het oprichten van een snoezelruimte (beleving van licht, geluid en geur) voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS). Deze werd op 16 februari plechtig geopend in aanwezigheid van een aantal plaatselijke "notabelen". Het hoeft geen betoog dat deze nieuwe realisatie een bijkomende troef betekent voor het uniek concept dat door De Kleppe wordt aangeboden. 

Sfeer in overvloed in de snoezelruimte!

Sfeer in overvloed in de snoezelruimte!

Kerstpakketten actie blijft meer dan nodig

Ook dit jaar hebben we opnieuw 'Kerstpakketten' bezorgd aan behoeftige gezinnen in Geraardsbergen en omstreken. Het Kerstpakket is een voedselpakket dat bestaat uit zo'n 25 nuttige artikelen, voornamelijk voor dagelijks gebruik. Het is een traditie en klein maar geapprecieerd gebaar die de mensen die het écht nodig hebben helpt om in de eindejaarsperiode alsnog een feestdis en warm familiaal gevoel te creëren. Er werden in totaal zo'n 120 pakketten verdeeld en persoonlijk aan huis bezorgd door de Lionsleden. Thuisverpleging Hunnegem heeft hierbij een handje toegestoken alsook het OCMW in Brakel.  

Kerstrozenverkoop - Dank aan allen die ons steunden!

Tijdens het eerste decemberweekend konden onze leden worden gespot aan de ingang van verscheidene supermarkten.  Zoals ieder jaar hadden we kerstrozen in de aanbieding. Uiteraard gaat de opbrengst naar onze sociale projecten in het Geraardsbergse.

Een dikke meri aan allen die een roosje kochten!!

Wedstrijd Tweede Taal weer een voltreffer

De wedstrijd Tweede Taal die onze club samen met LC Lessines-Ath organiseert is onze jaarlijkse herfstklassieker.  In deze 32ste editie gingen leerlingen van het 5de en 6de jaar van scholen uit Geraardsbergen en Lessines/Ath de challenge aan om zich te laten testen op hun kennis van de andere landstaal. Onze jury was streng maar rechtvaadig en  bekroonde laureaten die een geldprijs mochten ontvangen.

Concordia herrezen!

Het is aangenaam lid te zijn van een Lionsclub die een brouwer onder haar leden telt.  Eén van onze leden, de man achter de Belgian Brew Society in Heule, heeft het bierverleden van Geraardsbergen gerijmd met modern ondernemerschap en creatief fundraising.  In 1983 sloot de Geraardsbergse brouwerij Concordia, maker van onder andere Hell's Pils, haar deuren.  Twee nieuwe bieren die verwijzen naar dit verleden werden  nu terug op de markt gebracht, met name Hell's Pils, een lager op basis van uitsluitend Belgische hop en een tripel, Concordia Wild Hops met hopsoorten uit de vier windstreken.  Het echt creatieve zit in het feit dat voor elke verkochte liter een bedrag wordt gestort in onze sociale kas.  Op die wijze kan elke dorstige Geraardsbergenaar op smaakvolle wijze bijdragen tot onze vele  lokale sociale projecten.

De nieuwe brouwsels zijn reeds verkrijgbaar in meer dan tien lokale cafés en kunnen tevens worden aangekocht in de Delhaize (Astridlaan) en drankencentrale Den Dries (Moerbeke).

Wie meer informatie wenst omtrent het herrezen Concordiabier kan terrecht op concordiabier@gmail.com

Santé!

De lancering werd samen gevierd met de burgemeester en schepenen

De lancering werd samen gevierd met de burgemeester en schepenen

Een blijfstoel voor basisschool De Mozaïek

Een blijfstoel is een verrijdbaar zithuisje voor kinderen met motorische onrust (type 2).

Dankzij de financiële steun van onze club kon de school enn blijfstoel aankopen. De stoel biedt veiligheid en geborgenheid aan het kind, zodat het tot rust kan komen. Evenzeer biedt hij ook meer rust en comfort aan de begeleiders en de juffen. Door het verminderen van de motorische afleiding verbetert de concentratie en taakgerichtheid. Hierdoor wordt spel en leren een stukje makkelijker en kan de leerling optimaal ontwikkelen in een veilige omgeving.

Wedstrijd VREDESPOSTER kende weer veel bijval

Zoals ieder jaar heeft onze club de tekenwedstrijd VREDESPOSTER gepromoot bij de scholen uit de streek. Via onze club konden de 6de leerjaren van Groot-Geraardsbergen en Brakel deelnemen aan deze door Lionsclub International wereldwijd georganiseerde wedstrijd. Het doel is om de jongeren klassikaal te doen nadenken over het thema "vrede" en dit creatief om te zetten in een tekening.  163 leerlingen verspreid over 10 klassen van 7 scholen namen deel.  De eerste en tweede titularis van elke klas ontving een geldprijs van onze club.  Een strenge doch rechtvaardige jury, samengesteld uit enkele van onze leden, selecteerde uiteindelijk 4 tekeningen die zullen meedingen in de volgende ronde van deze wedstrijd.

Alvast een dikke merci aan alle leerlingen en leerkrachten die zich hiervoor hebben ingezet.

Nu ook laadpalen voor electrische fietsen in Brakel!

Onze club zet haar inspanningen voort ter vergroening van onze omgeving en voor een duurzamere mobiliteit.  Na de laadpalen voor electrische fietsen in Geraardsbergen hebben wij er nu ook twee laten plaatsen in Brakel aan de kerk.  Het is nu aan de Brakelaars om hier ten volle gebruik van te maken!

Met de bus naar BAD

Er zijn gebruiken die zeer snel het karakter van een traditie aannemen, of nog beter, als een "must do" worden ervaren door hen die er aan deel hebben genomen.  Voor LC Geraardsbergen behoort BAD alvast tot die categorie.  Ook dit jaar trokken we weer richting De Panne met een volle bus bestaande uit gasten en begeleiders van het Opvang- en Zorgcentrum in Viane en elf van onze leden die elk ook de rol van begeleider op zich namen.  Bij de start in Viane waren velen verheugd hun "buddy" van vorig jaar terug te mogen begroeten.  Op de dijk en het strand van De Panne was de zon voluit van de partij en waren de intussen klassieke ingrediënten weer aanwezig:  kermis attracties, allerhande tentjes waar zeer verscheidene activiteiten konden worden uitgevoerd of ervaren zoals handmassages, henna-"tatoeages" en meespelen in een fanfare en uiteraard was er ook de grote feesttent waar de ganse dag muziek werd gemaakt en gezongen.  Toen rond 17 uur Sam Goris er zijn grasmaaier startte ging het dak net niet van de tent.  Op de bus op de terugweg was het duidelijk stiller dan 's ochtends maar dat was slechts normaal nadat iedereen zich 100% had gegeven om er weer een schitterende dag van te maken.  We boeken alvast de editie 2019 in onze agenda.

Een bank vooruit in OZC te Viane

Het Opvang en Zorgcentrum (OZC) in Viane behoort tot de sociale projecten van onze club.  Recent werd er een nieuwe vleugel in gebruik genomen en werd de tuin heraangelegd.  Gasten en bezoekers kunnen er nu in een verzorgd kader een wandelingetje maken.  Wij zorgden voor tien banken die aan hen die niet zo goed te been zijn toelaten een rustpauze te nemen en te genieten van de nieuwe verzorgde omgeving.

Kerstpakketten, een noodzakelijke traditie

Dozen klaar om te worden gevuld

Dozen klaar om te worden gevuld

De jaarlijkse bedeling van kerstpakketten blijft een noodzakelijke traditie van onze club.  Ook in het rijke Vlaanderen leeft één gezin op zeven onder de armoedegrens.  Meer dan 140 pakketten werden samengesteld met de hulp van enkele leden en hun echtgenotes en verder verdeeld door onze leden.  Deze relatief bescheiden gift heeft hopelijk toch een beetje extra warmte gebracht bij een aantal gezinnen in onze streek.

Onze dozenvullers

Onze dozenvullers

Verdeling kerstpakketten in volle voorbereiding!

Naar goede en noodzakelijke jaarlijkse traditie zal onze club kerstpakketten bezorgen op meer dan honderd adressen in onze stad en streek. De dozen worden alvast gedrukt!

Lionsclub steunt Move for Parkinson

Lions Club Geraardsbergen schonk 500 euro aan Move for Parkinson, de vereniging die het onderzoek steunt naar de oorzaken van de ziekte. De cheque werd overhandigd tijdens het muzikaal event De Warmste Bende waarvan de opbrengst gaat naar Move for Parkinson.

Wedstrijd Tweede Taal

De wedstrijd Tweede Taal die onze club samen met LC Lessines-Ath organiseert is een jaarlijkse klassieker.  Voor de 31ste keer waagden 27 leerlingen van het 5de en 6de jaar van scholen uit Geraardsbergen en Lessines/Ath zich aan een uitgebreide test van hun kennis van de voor hen tweede landstaal.  Een strenge maar rechtvaardige jury selecteerde de laureaten die een geldprijs mochten ontvangen.

Voedselbanken actie 2017

Een warme "dank u wel!" aan alle burgers die de actie hebben gesteund die we ook dit jaar weer samen met Delhaize hebben opgezet. 

Oplaadpunten voor fietsen dankzij onze club

Naar aanleiding van het 100-jarige bestaan van Lions International, werden door onze club een aantal oplaadpunten voor elektrische fietsen geinstalleerd op verschillende locaties in Geraardsbergen (Hemelrijk op Oudenberg, Kunstacademie, Markt), Zarlardinge Sanseveria), en weldra ook in Brakel. Dit initiatief kadert perfect in één van de thema’s van het jubileum jaar nl. het streven naar een meer milieuvriendelijke omgeving. Liever de fiets dan de auto!  De onthulling van het eerste oplaadpunt ging gepaard met een toelichting en receptie in het stadhuis van Geraardsbergen. Het ‘oudste’ Manneken Pis van België fleurde dit event mee op en bracht hulde aan de grootste en beste NGO’s in de wereld. 

Laadpalen voor fietsen.  Een nieuw gegeven in onze stad, dankzij Lionsclub!

Laadpalen voor fietsen. Een nieuw gegeven in onze stad, dankzij Lionsclub!

BAD 2017 weer een voltreffer!

Laura Tesoro zet de zaal in vuur en vlam

Laura Tesoro zet de zaal in vuur en vlam

Naar goede jaarlijkse gewoonte sponsorde onze club de deelname van gasten van het OZC Sint-Vincentius aan BAD2017 in De Panne.  Dit belevingsevenement voor mensen met een handicap is een klassieker geworden op de kalender van Lionsclub.  Samen met begeleiders van het OZC en De Kleppe vergezelden een aantal leden van onze club de deelnemers.

De attracties op de dijk van De Panne verschaften heelwat mogelijkheden tot actieve en creatieve beleving aan de meer dan 2000 aanwezigen.  In de feesttent scheerde het enthousiasme weer hoge toppen, vooral tijdens de optredens van Laura Tesoro en Willy Sommers. Met andere woorden het was weer een topdag voor iedereen zoals blijkt uit dit YouTube-filmpje.

Een volle feesttent zorgde voor een fantastische sfeer

Een volle feesttent zorgde voor een fantastische sfeer

JC De Spiraal onthult kinderrechtenmuur, een realisatie mogelijk gemaakt dankzij onze club

Onze terecht fiere voorzitter bij een van de creaties op de muur.

Onze terecht fiere voorzitter bij een van de creaties op de muur.

"Geraardsbergen is een Kindvriendelijke Stad, daar mag ze terecht fier op zijn. Ze kreeg het label in november vorig jaar uit de handen van Vlaams Minister Sven Gatz. Het label is geen eindpunt, we zijn momenteel hard aan het werk om onze stad kindvriendelijker te maken” vertelt schepen van Jeugd Fernand Van Trimpont.  Op 31 maart werd dit gevierd in Jeugdcentrum De Spiraal tijdens "Iedereen (ver)telt".

Het jeugdcentrum toonde ook voor het eerst aan het grote publiek hun kinderrechtenmuur. Deze kwam tot stand met de steun van onze club.

Massale boomplantingsactie ter gelegenheid van 100 jaar Lions International

Onze zonevoorzitter nam de leiding bijgestaan door jeugdige Lions supporters

Onze zonevoorzitter nam de leiding bijgestaan door jeugdige Lions supporters

2017 is een jubileumjaar voor Lionsclub wereldwijd.  Dit jaar bestaat de beste NGO ter wereld 100 jaar (de beste, volgens de Financial Times, een onverdacht bron).  Een hele rits activiteiten werden gepland over het ganse land.  Op 26 maart trokken wij onze gummilarrzen aan, haalden de spade uit het tuinhuis en vervoegden andere cubs uit de streek om massaal bomen aan te planten in Aspelare.

De Kleppe dankt zijn sponsors en LC Geraardsbergen in het bijzonder

Sinds meerdere jaren sponsort LC Geraardsbergen het belevingscentrum De Kleppe in Everbeek.  Op een recente receptie waarop de sponsors werden uitgenodigd werd onze serviceclub speciaal vermeld.  De foto's tonen de fietsenstalling die wij hielpen realiseren.

Wedstrijd 2de Taal "Jordaan De Keyser"

Sinds meer dan 30 jaar richten wij met onze peterclub LC Lessines-Ath een taalwedstrijd in voor leerlingen uit de 3de graad (5de en 6de jaar) van het secundair onderwijs.

Leerlingen uit beide regio’s worden uitgenodigd om in de voormiddag een verhandeling te schrijven.  Zij krijgen hierbij de keuze uit drie verschillende thema's. In de namiddag wordt met hen een gesprek gevoerd rond het gekozen thema en hun toekomstperspectieven en vrijetijdsbezigheden. Lionsleden van beide clubs vervullen de rol van strenge maar rechtvaardige examinatoren.  Om de leerlingen voor hun inspanningen te belonen worden uiteraard verscheidene prijzen voorzien. Dit jaar werden deze uitgereikt in het kader van een academische zitting op het Geraardsbergse stadhuis.

Met dit initiatief bewijst Lionsclub dat zijn devies, "We Serve", niet ophoudt aan de taalgrens.

LC Geraardsbergen verwelkomt Youthcamp 2016

Youth Camp & Exchange  (YCE) is een internationaal jeugduitwisseling programma georganiseerd door Lions International.   Het biedt jongeren de mogelijkheid om op een zinvolle manier in contact te komen met mensen uit andere landen, actief deel te nemen aan het dagelijkse gezinsleven en hun intensief te laten kennismaken met andere culturen. 

Na een verblijf bij een aantal Belgische gastgezinnen, vertoefden meer dan 30 jongeren een tweetal weken in juli in hun basiskamp in ’t Schipken aan de Gavers.   Via een groot aantal activiteiten leerden ze elkaar persoonlijk beter kennen, ideeën uitwisselen en elkaars cultuur ontdekken en waarderen. 

De groep bestond dit jaar uit een 25-tal verschillende nationaliteiten waaronder jongeren uit Brazilië, China, Tunesië, Zweden, Argentinië, Finland, Mexico, Italië, India, enz. 

Hun verblijf in ’t Schipken was een voltreffer en er heerste algemene tevredenheid over het programma met o.a. begeleide bezoeken aan Geraardsbergen, Brugge, Bastogne, Gent, Mechelen en Brussel. 

’Belgen zijn enorm vriendelijk en ze spreken verschillende talen…’, was één van de vele positieve commentaren over ons land en zijn inwoners. 

Lions International – Youth Camp & Exchange 2016 werd ook dit jaar gesteund door de Lions Club Geraardsbergen.

Vredesposter 2016

Lionsclub Geraardsbergen geeft jaarlijks de kans aan de leerlingen van het 6de leerjaar deel te nemen aan werledwijd georganiseerde tekenwedstrijd met als thema “VREDE”.

Dit jaar namen volgende scholen deel:

  • GO! Dender, Sasweg, Geraardsbergen (3 klassen)
  • GO! de Rijdtmeersen, Brakel (2 klassen)
  • Lagere School St-Catharinacollege, Zarlardinge (1 klas)

Zo dienden ca 120 tekeningen geëvalueerd te worden door 4 kunstminnende Lionsleden en een plaatselijk kunstenaar. De 4 beste tekeningen worden beloond met een prijs van €100, €75, €50 en €25. Zij geraakten nadien echter niet door de selectie op het districtsniveau van ons land.

Dit jaar gingen alle prijzen naar GO! Geraardsbergen.  Van een knalprestatie gesproken!

1         Jentl Van Damme

2         Marilou Van Damme

3         Femke Goossens

4         Kira Declercq

Daguitstap naar BAD 2016: een traditie om in ere te houden!

BAD 2016 was de vijfde uitgave van een jaarlijkse happening gericht op diegenen die omwille van een mentale of fysieke handicap minder kansen hebben gekregen dan de meeste medeburgers.  Onze club heeft er een traditie van gemaakt om een 25-tal gasten uit een paar homes in onze streek te trakteren op een dagje uit naar De Panne waar het festival doorgaat.

Bij het vertrek 's ochtends aan het MPI te Viane is het enthousiasme groot bij de deelnemers maar ook bij onze leden die dit project als een schoolvoorbeeld beschouwen van "we serve", het motto van Lionsclub. 

Een combinatie van  attracties, spelletjes en dansgelegenheden op de dijk en een uitgelezen keur van muzikale acts in de reuzentent op het strand zorgen ervoor dat iedereen aan de bak komt.  Tijdens de optredens van Urbanus en Laura Lynn gaat het dak er haast af en is het volop ambiance.

Bij de terugkeer met de bus naar Viane is iedereen moe maar voldaan en tevreden.  Wie er bij was komt zeker volgende jaar terug!

Lions Club Geraardsbergen ontwerpt en richt een interactiepaviljoen op bij De Kleppe

Op 22 januari werd bij het vakantiehuis “De Kleppe” (www.dekleppe.be) te Everbeek een nieuw interactiepaviljoen ingehuldigd. Lions Club Geraardsbergen zorgde voor zowel financiële steun als voor hulp bij het realiseren van dit mooie project. Het interactiepaviljoen 11mx13m werd volledig in hout gerealiseerd. Binnen het paviljoen kunnen dieren (paarden, ezels, geiten, …) therapeutisch worden gebruikt bij zorgbehoevenden.

Zorgvakanties en activiteiten voor personen met een beperking spelen zich niet binnen de vier muren van het vakantiehuis af. In De “Kleppe” is er een activiteitenprogramma met dieren. De aanwezigheid van een dier brengt rust en ontspanning. Zorgen voor een dier stimuleert het empathisch vermogen, verbetert communicatieve vaardigheden en ontwikkelt verantwoordelijkheidszin. Dit kan nuttig zijn bij personen met een motorische of een psychomotorische beperking.

Kerstrozenverkoop een succes

Een traditie…

Tradioneel hield onze club een kerstrozenverkoop ten voordele van zijn sociale doelen, in het bijzonder de armoedebestrijding in het Geraardsbergse, dit tijdens het weekeinde van 4-5-6 december.  Volgens een beurtrol gingen de leden vrijdag op stap voor de verkoop in de straten van het Geraardsbergse handelscentrum, zaterdag en zondag posteerden zij aan de uitgang van de grote winkels. Gaven daartoe hun medewerking:
• te Geraardsbergen: GB, Colruyt, Delhaize
• te Ophasselt: Delhaize
• te Brakel: Colruyt
alsook te Geraardsbergen: bistro Grupello.

Naar een nieuwe samenwerking…

 Voor het eerst werd ook een beroep gedaan op de medewerking van de organisaties die we jaarlijks steunen: “De Kleppe”, “De Aansluiting”, het” MPI-Viane”en “Magnolia”. We konden tegelijk rekenen op de spontaan aangeboden medewerking van het “Zarlarhartje”, de lagere school van het St-Catharinacollege te Zarlardinge.

De leden van Lionsclub Geraardsbergen wil dan ook niet nalaten hen allen van harte te danken. Het spreekt voor zich dat zij op onze steun kunnen blijven rekenen.Deze“symbiose” werd een heus succes: er werden ca 1.500 kerstrozen verkocht.Uiteraard ook met dank aan al wie één of meer kerstrozen aanschafte.M.a.w. wordt vervolgd!

Voedselbanken Actie 2015 slaat all records!

Na de eerder problematische actie 2014, als gevolg van de sociale onrust bij Delhaize, is 2015 een Grand Cru jaar geworden.  De opbrengst kreeg een enorme boost door het toevoegen van een optie aan 9 euro op de waardebonnen. Met een totaal nationaal resultaat van 798.000 euro slaan we alle records en doen we 45% beter dan vorig jaar en 17% beter dan het reeds uitstekende jaar 2013.

Hartelijk dank aan alle burgers die de actie hebben gesteund!

De Kleppe in creatieve bui

Ter gelegenheid van de opendeurdag van De Kleppe, het vakantiehuis in Everbeek dat door LC Geraardsbergen wordt gesponsord, lieten de bewoners hun creatieve geest de vrije loop.  Op de foto zie u een zeppelin bestaande uit logo's waaronder het logo van Lionsclub.

Jaarlijkse tekenwedstrijd “Vredesposter” 2015

Dit jaar nam de basisschool “De Rijdtmeersen”, Kasteelstraat 32, 9660 Brakel met 3 klassen deel aan de jaarlijkse internationaal georganiseerde tekenwedstrijd met als thema “de vrede”.

Naar gewoonte werden de tekeningen door een jury van Lions-leden en een plaatselijk kunstenaar geëvalueerd om er 4 winnaars uit te kiezen. 

In aanwezigheid van dhr directeur Philippe Venstock en leraars werden op 21 mei ’15 de prijzen (respectievelijk 100, 75, 50, 25 euro) aan de laureaten overgemaakt. 

Hieronder vindt u de tekeningen terug met de vermelding van de winnaars, alsmede enkele sfeerfoto’s n.a.v. de uitreiking van de prijzen.

De deelnemers

De deelnemers

Een vernieuwde keuken voor begeleidingstehuis Magnolia

Onze voorzitter met zijn Comité Goede Werken en de dames van Magnolia

Onze voorzitter met zijn Comité Goede Werken en de dames van Magnolia

Met de financiële steun van onze club werd de keuken vernieuwd van Magnolia, het begeleidingstehuis voor jongeren, een van de sociale projecten uit onze streek die wij een warm hart toedragen (zie ook rubriek Onze Projecten).  Voortaan zijn er geen excuses wanneer de jeugdige gasten de soep te koud vinden of het stoofvlees is aangebrand!

Onze Lions steken de handen uit de mouwen!

Het oog van de meester keurt het werk

Het oog van de meester keurt het werk

Een paar handige harry's onder onze leden staken de handen uit de mouwen en legden samen een terras aan in het vrouwenopvangtehuis De Aansluiting.  Voor meer info over De Aansluiting zie de rubriek Onze Projecten.

Een paar handige harry's

Een paar handige harry's

Deel deze pagina