Wat wij beogen te realiseren

De hoofddoelstelling van LC Geraardsbergen is het ondersteunen van sociale projecten in de ruime regio rond Geraardsbergen.  Deze ondersteuning is meestal financieel en is derhalve slechts mogelijk door middel van fundraising.  Wij richten ons vooral op structuren en organisaties en niet op personen.  Kandidaat-projecten dienen aan een paar voorwaarden te voldoen:

 • Maatschappelijk relevant (beantwoorden aan een reële nood)
 • Kwalitatief hoogstaand
 • Potentieel van continuïteit
 • Transparantie in de besteding van de ter beschikking gestelde fondsen

HUIDIGE PROJECTEN

 • 't Komisjken
 • Sportmateriaal voor de Geraardsbergse sportclubs
 • Het OZC in Viane
 • Voedselpakketten tijdens de kerstperiode
 • Wedstrijd Tweede Taal in samenwerking met LC Lessines-Ath
 • Deelname aan de actie Voedselbanken
 • Jongerenopvangtehuis Magnolia

EEN GREEP UIT ONZE EERDERE REALISATIES

 • Laadpalen voor electrische fietsen in de stad en in Brakel
 • Vrouwenopvangtehuis DE AANSLUITING
 • Inrichting afdeling Palliatieve Zorgen ASZ
 • Informaticamateriaal voor jeugdclub De Spiraal
 • Steun aan het MPI te Viane
 • Sint-Niklaasfeest voor kinderen uit economisch zwakke milieus
 • Steun aan Beschutte Werkplaats Geraardsbergen
 • Didactisch materiaal voor BLO scholen
 • Kinderkankerfonds
 • Inrichting dagkliniek ASZ
 • Steun aan het Sociaal Centrum
 • Steun aan het Lions Internatioanal project Sight First
 • Drinkwaterproject in Madagascar

MAGNOLIA - Begeleidingstehuis voor jongeren

VZW Magnolia

Leliestraat 6

9500 Geraardsbergen

Er is tevens een tweede locatie in de Penitentenstraat. 

In tehuis Magnolia-Ons Geluk verblijven meer dan twintig kinderen, jongens en meisjes, tussen de leeftijd van 3 en 18 jaar.  Allen zijn afkomstig uit gezinnen met ernstige problemen die kunnen gaan van geweldpleging, tot ouders met zware psychische problemen.  Alhoewel het tehuis wordt gesubsidieerd door het Vlaams Gewest, dekt deze subsidie amper de basisbehoeften (verwarming, verzorging, eten, kledij).  Elke vorm van extra’s, bijvoorbeeld ontspanningsmogelijkheden voor de kinderen, is onmogelijk zonder bijkomende steun van buitenaf. 

Lionsclub Geraardsbergen wil zich inzetten om op een substantiële en structurele wijze deze kinderen een nog betere thuis te bezorgen.  Magnolia beschikt over een ervaren en uiterst gemotiveerd team van beheerders en begeleiders.  Onze steun zal voornamelijk gaan naar het verbeteren van de leefomstandigheden voor de kinderen.  Prioritair zijn de upgrade van de keuken in het meisjesverblijf en de leefruimte in het jongenstehuis.

DE AANSLUITING - Opvangtehuis voor vrouwen

VZW De Aansluiting

Abdijstraat 2

9500  Geraardsbergen

Vrouwenopvangcentrum De Aansluiting is een erkend opvangcentrum voor thuislozen dat zich richt op vrouwen met of zonder kinderen, die om één of andere reden niet langer in hun huidige leefsituatie kunnen blijven en die thuisloos werden.  Dusdanig verschaft het tehuis residentiële opvang en begeleiding van vrouwen en kinderen.  Ze worden er tevens begeleid op administratief, budgettair en psycho-sociaal vlak.  Daarenboven wordt er aandacht geschonken aan het herstel van het relationeel en sociaal netwerk van de vrouwen die er verblijven.

Het tehuis ontvangt subsidies van het Vlaams Ministerie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.  Zoals vaak het geval volstaan de subsidies om slechts de basisnoden te dekken en is er steeds nood aan bijkomende steun ten einde de leefomstandigheden van de bewoners verder te verbeteren en aangenamer te maken. 

Lionsclub Geraardsbergen heeft zich derhalve tot doel gesteld om bij te dragen tot de creatie van een recreatieruimte buiten, op wat nu een dakplatform is in het tehuis.  Bijgaande foto toont onze leden in actie.  Het resultaat mag er zijn!

De dames van De Aansluiting op bezoek bij de Lions

Op 17 oktober 2013 brachten de leidinggevende dames van De Aansluiting een bezoek aan onze club. Hun dynamiek en enthousiasme werkte aanstekelijk en getuigde van een echte "Lions-spirit".

VOEDSELPAKKETTEN

Dit project werd opgezet door onze club en bestaat erin dat wij jaarlijks voedselpakketten bezorgen aan alleenstaanden en gezinnen die het niet breed hebben.  De lijst van begunstigden wordt nauwkeurig samengesteld op basis van input van het OCMW en andere sociale organisaties uit de streek. 

Wie ooit al een keer de boer op ging om de pakketten aan huis te bezorgen staat verbaasd over hoe welkom deze, op het eerste zicht kleine, steun is bij de betrokken gezinnen.  Het is een eenvoudige doch zeer directe wijze om, in een periode van het jaar waarin een rijk gevulde tafel als vanzelfsprekend wordt beschouwd, een beetje vreugde te creëren in kringen waar dit niet altijd evident is. 

Met behulp van sponsors kunnen wij er voor zorgen dat voldoende pakketten op passende wijze worden gevuld en dit voor een winkelwaarde van ongeveer 100 euro per pakket.

Deel deze pagina